Mere om smedene
De fleste i vores slægt har boet på landet og har arbejdet med landbrug, få som gårdmænd, mange som husmænd og nogle som landarbejdere og daglejere. De kan have været spændende som personer, men de er meget vanskelige at finde oplysinger om, især når man kommer lidt tilbage i tiden. Nogle af de personer, vi HAR kunnet finde oplysninger om, er slægtens smede, og nogle af dem har vi valgt at gøre mere ud af. Deres historier kommer her.
Smed Niels Henrich Andersen i Vester Kærby ved Odense 1736-1794 (vores 3xtipoldefar)
Niels Henrich Andersens søn, smed Erich Nielsen i Egense ved Svendborg 1764-1844 (vores 2xtipoldefar)
Erich Nielsens svigersøn, smed Iver Nielsen i Vester Bregninge på Ærø 1800-1861 (vores tipoldefar)
 
Niels Henrich Andersens gamle smedje fra Vester Kærby. Den står nu på Hjerl Hede.
Iver Nielsens hus i Vester Bregninge, Ærø. Det blev bygget i 1734, men der er ingen datering på fotoet.
Det samme hus, som det så ud i 2007.

Tilbage