Anders HENRICHSEN MØLLER
(-1771)
Karen
(-efter 1771)

Niels Henrich ANDERSEN, smed
(ca. 1736-1794)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anna HANSDATTER
2. Maria ERICHSDATTER

Niels Henrich ANDERSEN, smed

  • Født: ca. 1736, Bogense, Odense Amt
  • Ægteskab (1): Anna HANSDATTER den 19. nov. 1762 i Odense, Sct. Knuds Kirke
  • Ægteskab (2): Maria ERICHSDATTER den 12. okt. 1763 i Odense, Sct. Knuds Kirke
  • Død: 10. mar. 1794, Vester Kærby, Agedrup Sogn, Odense Amt i en alder af ca. 58 år
  • Begravet: 19. mar. 1794, Agedrup Kirke

   Et andet navn for Niels var Niels Henrich ANDERSEN MØLLER.

Billede

  Notater:

Niels Henrich Andersen var smed i Vester Kærby ved Odense. Hans gamle smedje står nu på Hjerl Hede og skulle være gået i arv på spindesiden i fire generationer. Det ser ud som Niels overtog smedjen efter Claus Smed (skifte i april 1763), men ingen af Niels' to koner var døtre af Claus Smed, og Niels giftede sig heller ikke med Claus Smeds enke, der hed Johanne Andersdatter. Fra Niels gik smedjen ganske rigtigt videre på spindesiden idet hans svigersøn overtog den, mens hans søn, der også var smed, blev smed i Stige.

Sønnen, Erich Nielsen, skrev i sin dagbog om farens sygdom og død:
"Den 10 Martij 1794 døde vor farfader kloken halv Elleve om Aftenen som var en Mandag og blev begraven d 19 Martij udi Aagedrup Kierkegaard efter at han mere en[d] et Aar havde været syg da hans sygdom kom af det venstre been som han først støde kuns huden af og siden tiltog tiid efter anden og ingen Lindring var at faae for det i vor [hvor] meget raad vi søgde [søgte] for det da der og kom en knude i skaden strax efter at han havde Faaet huul [hul] paa beenet som vogste [voksede] og blev stor og brede sig ud over helle [hele] skaden saa den foraarsagede ham stor en piine i det siste halve Aar at hand havde aldrig ved Nat eller Dag til afvigte datto da Herren den Almægtigste GUD [?] hannem bortka[l]de med en salli [salig] død til den Evige Glæde hvilket hand stædse Bad at Gud i Himmelen ville løsse [løse] op for hannem hvilket vi og alle bad med hannem og især hans kiære Sogne Præst Hr Tingberg i Kiølstrup thi han var meget rørt af hans store smerter og pine hvilket hand dog udstod med stor Tolmodighed til den Herre Jessus hannem bortkalde til Glæden vilken [hvilken] Glæde give Gud Fader os Alle for sit Hellig Navns skyl [skyld].
Hand var født i Bogense Kiøbing og krisnet samme Stæd vor [hvor] han bekom sit navn Nels Hendrich. Han Lærte siden at være Smed og saae kom han til Vester Kerbye vor [hvor] hand forblev sin Øvrige Levetiid. I Jesu Navn Ammen."
(Sønnens dagbog og andre optegnelser findes under Erich Nielsen)

Billede

  Fikspunkter:

• Han blev uddannet som smed (svendeprøve) 30. okt. 1758. Han var blevet antaget som lærling 21. august 1753 hos grovsmedemester Peder Hansen Ramløse i Vestergade i Odense.

• Niels fæstede 27. maj 1763 et hus i Vester Kærby. Den tidligere fæster var Claus Laursen Smed, der var død.

• Anders Henrichsen Møllers tre børn gav efter farens død i 1771 afkald på arv efter ham da moren sad i meget fattige kår i Bogense. Niels Henrich og Charlotte / Lars Jørgensen underskrev sammen et dokument herom i Odense den 19. September 1771.

• Han findes i folketællingen 1787 i Odense / Bjerge / Agedrup: Kjerbye bye:
Niels Henrich Andersen, 53, Gift, mand, huusmand og smed
Maria Erichsdatter, 54, Gift, hans kone
Erich Nielsen, 21, Ugift, søn af 2det ægteskab, smedesvend
Anna Catrine Nielsdatter, 18, Ugift, datter af 2det ægteskab

• Der blev registreret skifte efter Niels Hendrich Andersen 10. apr. 1794. Arvingerne var hans enke og hans to børn.


Billede

Niels blev gift med Anna HANSDATTER den 19. nov. 1762 i Odense, Sct. Knuds Kirke. (Anna HANSDATTER blev født cirka 1735, døde i Vester Kærby, Agedrup Sogn, Odense Amt og blev begravet den 14. aug. 1763 i Agedrup Kirke.)


Billede

Niels blev derefter gift med Maria ERICHSDATTER, datter af Erich og Ukendt, den 12. okt. 1763 i Odense, Sct. Knuds Kirke. (Maria ERICHSDATTER blev født ml. 1727 og 1733, døde i Vester Kærby, Agedrup Sogn, Odense Amt og blev begravet den 13. jan. 1809 i Agedrup Kirke.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8. nov. 2017 med Legacy 8.0 fra Millennia