Anders HENRICHSEN MØLLER
(-1771)
Karen
(-efter 1771)
Erich
Niels Henrich ANDERSEN, smed
(ca. 1736-1794)
Maria ERICHSDATTER
(1727/1733-1809)

Erich NIELSEN, smed
(1764-1844)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Karen JENSDATTER

Erich NIELSEN, smed

  • Født: Vester Kærby, Agedrup Sogn, Odense Amt
  • Dåb: 23. sep. 1764, Agedrup Kirke
  • Ægteskab: Karen JENSDATTER den 20. sep. 1793 i Lumby Kirke
  • Død: 1. nov. 1844, Egense By og Sogn, Svendborg Amt i en alder af 80 år
  • Begravet: 9. nov. 1844, Egense Kirke
Billede

  Notater:

Erich Nielsens forældre boede i Vester Kærby ved Odense, hvor faren var smed. Erich blev også selv smed, men alligevel var det hans svoger der overtog smedehvervet i Vester Kærby efter Erichs far.

Erich giftede sig med en pige fra skipperbyen Stige ved Odense og blev smed der, men efter nogle år flyttede han med kone og barn til Egense ved Svendborg, hvor han bl.a. var smed for godset Hvidkilde. Han fæstede hus og smedje af Hvidkilde og var i begyndelsen fritaget for fæsteafgift mod at fungere som dyrlæge for Hvidkildes heste. Mange smede var på det tidspunkt også en slags dyrlæger, og i dette tilfælde ser det ud til at den del af hans erhverv var den vigtigste, i hvert fald for Hvidkilde.

Måske havde han forholdsvis nære relationer til Lehn'erne på Hvidkilde, for en datter af baron Poul Abraham Lehn var gudmoder for hans søn Hans, og baronens søsterdatter var gudmoder samtidig med at baronens datterdatter stod fadder ved hans søn Hendriks dåb, men på den anden side optrådte baronens familie ofte som faddere ved dåbshandlinger i Egense i den periode.

Fra www.fynhistorie.dk har vi denne regning fra 1824 skrevet af Erich Nielsen. I hvert fald fra 1835 havde han kontrabog med godset, og de gamle kontrabøger - godt sværtede af smedefingre - fortæller at hans årlige omsætning med godset i perioden 1835-1843 lå på mellem 150 og 250 Rigsbankdaler. Heraf skulle han bl.a. lønne et par smedesvende og betale fæsteafgift på 14 Rigsbankdaler om året. Til sammenligning fik husholdersken og tjeneren på Hvidkilde, der var de bedst lønnede af folkeholdet, 60 Rigsbankdaler om året, en kokkepige fik 20 og en gartnersvend 16.

Erich Nielsen lavede nogle optegnelser over såvel begivenheder i familien som sine udgifter i forbindelse med tre af sønnernes dyrlægestudier i København. Disse optegnelser dukkede for nylig op på et loppemarked på Frederiksberg, og finderen fandt heldigvis frem til os. Optegnelserne kan ses her: familiebegivenheder og regnskaber.

Efter Erich Nielsens død var der uenighed blandt arvingerne om fordeling af arven efter ham, se notater fra skiftet.
Skiftet blev behandlet af birkedommer Tornøe, hvis familie ligesom Erichs svigerfamilie kom fra Stige. Tornøe havde også været forlover ved Erichs datter Anne Maries vielse.

Billede

  Fikspunkter:

• Han blev konfirmeret apr. 1782 i Kølstrup Kirke. Der står blot Erich Nielss af Agedrup Sogn.

• Han findes i folketællingen 1787 i Odense / Bjerge / Agedrup: Kjerbye bye:
Niels Henrich Andersen, 53, Gift, mand, huusmand og svend
Maria Erichsdatter, 54, Gift, hans kone
Erich Nielsen, 21, Ugift, søn af 2det ægteskab, smedesvend
Anna Catrine Nielsdatter, 18, Ugift, datter af 2det ægteskab

• Erich opholdt sig i 1791 på godset Hvidkilde i Egense Sogn, Svendborg Amt, hvor han senere blev smed. Det står der i Lægdsrullen for Agedrup Sogn det pågældende år.

• Han blev trolovet 1. jun. 1793 i Lumby Kirke. Trolovede Erich Nielsen, Smed fra Kierbye, og Karen Jensdatter af Stige. Registreringen er meget utydelig, men vidnernes navne kan læses: Anders Møller i Bullerup og Andreas Høy i Kjærbye.
Karens far døde 29. august 1793, og Erichs far døde i marts 1794, men lå forinden et år med et dårlig ben, så måske har ingen af fædrene kunnet være vidner.

• Der blev registreret skifte efter faren, Niels Hendrich Andersen 10. apr. 1794. Se afskrift.

• Erich stod fadder ved søsteren Anna Cathrines søns dåb 29. nov. 1795 i Agedrup Kirke. Han står i kirkebogen som Erich Nielsen i Stige.

• Han boede 1797 i Egense / Sunds / Svendborg. Der står i kirkebogen ved sønnen Pouls dåb i 1795 i Lumby Kirke at familien flyttede fra Stige til Egense i 1797.

• Han findes i folketællingen 1801 i Svendborg / Sunds / Egense: Egense Bye:
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Erich Nielsen 35 Gift mand Jordløs huusmand og smed
Karen Jensdatter 31 Gift Hans kone
Povel Erichsen 6 Ugift søn
Niels Erichsen 3 Ugift søn
Hans Erichsen 1 Ugift søn
Jens Jørgensen 21 Ugift Tjenestekarl Smede Svend
Lars Christensen 28 Ugift Tjenestekarl Smede Svend og gevorben soldat
Mette Maria Hansdatter 18 Ugift Tjenestepige

• Erich fæstede 17. feb. 1809 "et hus i Egense som han bebor". Huset tilhørte Lehn Gods (Hvidkilde). Der står i fæstebrevet at Erich Nielsen skulle "curere Hestene her paa Gaarden ligesom forhen uden nogen Betaling, da han herimod er frie for Huuspenges Svarelse." Ud over den frie bolig fik han en vis mængde "Brænde på Roden og Tørveskiær 1 Dag med 2 Spader og en ?" på et nærmere angivet sted. Han skulle dog betale alle kongelige skatter og "Paabudde", og i "Indfæstning" skulle han betale 200 Rdl. "Naar Kurer af Betydenhed indtræffer, betaler Herskabet Medicamenterne.".

• Erich fik et tilgodehavende hos Baroniet Lehn 25. jun. 1822. Iflg. baroniets regnskaber udbetaltes der i hvert af årene 1835-40 (vi har kun set regnskabsbilag 1835-44) 28 Rbd. til smed Erich Nielsen. Beløbet var rente af "en i Herskabets Kasse deponeret Capital på 700 Rbd". En obligation til Erich Nielsen på dette beløb blev tinglyst 6. dec. 1822 ved Baroniet Lehns Birketingsret og 23. aug. 1823 ved Sunds-Gudme Herredstingsret. Der er ikke i tinglysningsdokumenterne nogen forklaring på hvordan Erich Nielsen har fået så stort et tilgodehavende.
I 1841 udbetaltes der af denne kapital 416 Rbd. til Erich Nielsen. De resterende 284 Rbd. indgik i skiftet efter ham i 1844. De 416 Rbd. skulle muligvis bruges til svigersønnens indfæstning i smedjen - sådan står der i hvert fald i skiftet efter Erich Nielsen.

• Erich stod fadder ved datteren Poulines datters dåb 22. okt. 1826 i Bregninge Kirke.

• Han findes i folketællingen 1834 i Svendborg / Sunds / Egense: Erich Nielsen var smed og enkemand og boede i Egense sammen med døtrene Anne Marie og Sophie Amalie og to smedesvende, hvoraf den ene var Carl Hansen West, der blev gift med Sophie Amalie i 1840.

• Han findes i folketællingen 1840 i Svendborg / Sunds / Egense: Erich Nielsen var enkemand og smed og boede i Egense sammen med datteren Sophie Amalie og hendes to børn, Erik og Niels Erik, og børnenes far, Carl Engelbrecht Hansen, som hun blev gift med umiddelbart efter. Desuden var der i husstanden en smededreng og en tjenestepige.

• Erich var forlover ved datteren Sophie Amalias bryllup 14. feb. 1840 i Egense Kirke. Han står i kirkebogen som husmand og smed Erich Nielsen i Egense. Dette var den eneste gang han var forlover for et af sine børn.

• Der blev registreret skifte efter Erich Nielsen 2. nov. 1844.
Arvinger:
Dyrlæge Poul Erichsen af Slagelse
Regimentsdyrlæge Niels Erichsen af Kjøbenhavn
Hans Erichsen af Boeslunde Sogn
Dyrlæge Henrich Erichsen af Egeskov
(Marthe Marie Erichsdatter) Hjulmand Niels Henrichsen af Pasop
(Pouline Christine Elisabeth Erichsdatter) Iver Nielsen af Bregninge
(Sophie Amalia Erichsdatter) Smed Carl West af Egense
(Anne Marie Erichsen) Niels Hansen af Sørup


Billede

Erich blev gift med Karen JENSDATTER, datter af Jens RASMUSSEN, bådfører og Maren POVELSDATTER, den 20. sep. 1793 i Lumby Kirke. (Karen JENSDATTER blev født i Stige, Lumby Sogn, Odense Amt, dåb den 8. apr. 1770 i Lumby Kirke, døde den 20. aug. 1831 i Egense By og Sogn, Svendborg Amt og blev begravet den 25. aug. 1831 i Egense Kirke.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8. nov. 2017 med Legacy 8.0 fra Millennia