Peder HOFMAND
Anna
Lauridtz PEDERSEN HOFMAND
(ca. 1634-1704)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. NN

  • Anna LAURITZDATTER
  • Maren LAURITZDATTER
  • Jens LAURITZEN
  • Maren LAURITZDATTER
  • Jørgen LAURITZEN
  • Hans LAURITZEN
2. Anna NIELSDATTER

Lauridtz PEDERSEN HOFMAND

  • Født: ca. 1634
  • Ægteskab (1): NN før 1669
  • Ægteskab (2): Anna NIELSDATTER den 17. feb. 1684 i Skaarup Kirke
  • Begravet: 30. maj 1704, Skaarup Kirke
Billede

  Notater:

Lauridtz (Pedersen) Hofmand boede på Skaarupgaard / Hofgården i Skaarup fra i hvert fald 1663. Iflg. Schurmanns "Valckendorferne på Klingstrup", s. 63, stod denne gård øde i krigstiden (svenskekrigen 1658-60).

Lauridtz var gift to gange, men vi kender kun hans anden kone. Skaarup kirkebog begynder i 1669, og den første kone fødte et barn dette år, så de er blevet gift før 1669.

Mellem oktober 1683 (han stod fadder ved en dåb) og feb. 1684 (vielse til den nye kone) flyttede Lauridtz til Holmdrup. Det kan måske have været i forbindelse med at Kirstine Kruse, enke efter Henning Valckendorf til Klingstrup, i 1680'erne flyttede ind på Hofgården, se nedenfor.

www.fynhistorie.dk skriver om Skaarupgaard / Skaarup Hovgaard / Hofgaarden:
"I Skårup har ligget hovedgården Skaarupgård . 1486 nævnes fru Anne Hansdatter Hundermark i Scorp. (Trap, 1957: 1564 skrives skibshøvedsmand Laurids Pedersen Norby (af Skovgårde-slægten) (+senest 1584) til Skårup.) ... I slutningen af 1500t. ejedes Skårupgård af Claus Hundermark til Gerdrup (+1593), som havde udlejet den for 30 dlr. årlig til Detlev Sested, der 1591 havde en bonde boende på gården. Senere kaldes den også Skårup Hovgård el. Hofgården. Den har i 1600t. og op i 1700t. været beboet af adelige enker og jomfruer. (Trap Danmark (1957)"

Følgende oplysninger har vi fra Schurmanns "Valckendorferne på Klingstrup":
Hovedgården Klingstrup var fra 1637 ejet af adelsslægten Valckendorf, og i hvert fald fra 1663 var Skaarupgaard under Klingstrup. Da den tredje Valckendorf, Jørgen Henning Valckendorf, overtog Klingstrup, flyttede hans mor, Kirstine Kruse, ind på Skaarupgaard, hvor hun byggede et nyt "våningshus" i 1690'erne og døde i 1703. Hendes søster, Anne Margrethe Kruse, døde på gården i 1707, og hendes datter, Anna Beate Valckendorf boede på Skaarupgaard ved sit bryllup i 1701. Anna Beate Valckendorf overtog gården efter sin mor, men flyttede derfra da hun blev gift.

Billede

  Fikspunkter:

• Han boede 1663 i Skaarupgaard, Skaarup Sogn, Svendborg Amt. I "Synsforretning Sunds herreds tingbog 1663" (www.fynhistorie.dk) står der at fæsterne på Skaarupgaard var Laurits Pedersen og Rasmus Jørgensen Lerche, og at Skaarupgaard hørte under Henning Valckendorf på herregården Klingstrup.

• Han boede 1680 i Skaarupgaard / Skaarup Hofgaard, Skaarup Sogn, Svendborg Amt. I Valckendorferne på Klingstrup står der: "Men det er, naar man lægger Mærke til de i Forbindelse med samme nævnte Personer, klart nok, at det er den samme Gaard, der betegnes med begge Navne; og idet "Laurids Pedersen", der i Jordebogen (1680) staar anført for hin Gaard paa 18-6- Td., samtidig i Kirkebogen nævnes i Flæng som Beboer af "Skaarupgaard" og af "Skaarup Hofgaard", haves heri et efter Omstændighederne sikkert Punkt, hvori Matriculen og Kirkebogen mødes. Det kan saaledes anses for vist, at Skaarupgaard endnu den Gang, ved 1680, har havt en ret anseelig Størrelse. Men det synes, at den allerede da har været overdragen i Brug til Flere, enten delt eller i Fællig, ligesom Tilfældet var ogsaa med mindre Fæstegaarde. Foruden den nævnte Laurids Pedersen omtales nemlig ogsaa "Rasmus på Hofgaarden" som Husbond, hvad tydeligere fremgaar af, at "Laur. Pedersens og Rasmus Nielsens Svende paa Hofgaarden" stundom, f.Ex. 1676 o.a. findes indførte som Faddere."


Billede

Lauridtz blev gift med NN før 1669. (NN døde i 1683.)


Billede

Lauridtz blev derefter gift med Anna NIELSDATTER den 17. feb. 1684 i Skaarup Kirke.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8. nov. 2017 med Legacy 8.0 fra Millennia